Lomakkeet

Suosittelemme ensisijaisesti sähköisten palveluiden käyttöä oma asioinnin kautta.

Tämä sivu on työn alla. Lomakkeiden linkit ovat tulossa.

 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Perustelut koulutustarpeelle KK623 

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys  työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista KK621 

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys  työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista kotoutumislain mukaisista opinnoista KK0714 

Työkokeilu

Sopimus työkokeilusta työpaikalla KK682 

Työkokeilun palautelomake (työnantaja) KK690 

Työkokeilun palautelomake (työkokeilija) KK690b 

Poissaoloilmoitus KK691 

Palkkatuki

Palkkatukihakemus KK320 

Palkkatuen maksatushakemus, kaikki työnantajat paitsi kunta ja kuntayhtymä (palkkatukipäätökset 1.1.2015 alkaen) 

Ilmoitus palkkatuella palkattavan/palkatun työntekijän siirtämisestä toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) työtehtäviin KK323 

Starttiraha

Hakemus starttirahasta KK325

Jatkohakemus starttirahasta KK352 

Linkitys tulossa seuraaviin

Palaute terveystarkastuksesta terveyskeskuksessa KK910 

Suostumus terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamisesta työnantajalle KK911 

Valtakirja asioiden hoitamiseen KK912 

Suostumus tietojen luovuttamiseen työnantajalle työpaikan täyttämistä varten  KK913 

Hakemus matka- ja yöpymiskustannusten korvaamiseen KK611 

Asioinnista haettava korvaus KK612