Työllisyyspalvelut kuntaan 1.3.2021 alkaen

Maaliskuussa käynnistyvässä työllisyyskokeiluissa yhdistyvät uudella tavalla valtion ja kuntien resurssit. Resurssien yhdistyminen tarkoittaa TE-toimiston osalta muun muassa henkilöstön siirtymistä työskentelemään kuntiin. Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoen kuntiin siirtyy määräaikaisesti kahdeksan TE-toimiston työntekijää osa- tai kokoaikaisesti. Mukana on TE-asiantuntijoita sekä ammatinvalintapsykologi.

Kokeiluja on valmisteltu hyvässä yhteistyössä. Kunnat, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja ELY-keskus yhdessä varmistavat asiakkaiden ja henkilöstön sujuvan siirtymisen kokeiluun. Henkilöstösiirtoihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin viime syksynä.

 TE-toimisto vastaa kokeilussakin henkilöstön palkkauskustannuksista sekä henkilöstöhallinnon tehtävistä. Päivittäinen arjen työnohjaus tulee jatkossa kunnista, kertoo palvelujohtaja Mari Tuomikoski TE-toimistosta.

Kokeilussa työskenteleminen on koettu henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulmasta kiinnostavaksi.
 Haluan olla mukana kokeilussa, koska haluan olla mukana kehittämässä työllisyydenhoidon palveluja Raahessa. Odotan innolla maaliskuun alkua, että pääsen etulinjassa tekemään minulle tärkeää työtä uudella tavalla, kertoo TE-toimiston asiantuntija Katja Mattila.

Kunnat ovat osaltaan varautuneet kokeiluihin omilla resursseilla sekä palkanneet uusia henkilöstöresursseja työnhakijoiden asiakaspalveluun.

 Raahessa jokaiselle työnhakijalle nimetään oma asiantuntija. Olemme ottaneet oppia TE-toimiston nykytavoista, mutta pyrimme viemään eteenpäin palvelua paikallisuutta hyödyntäen, toteaa Raahen kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Antti Vainiokangas.

Asiakkaita on sekä kunnilla että TE-toimistolla

Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki hoitavat noin 1700 työttömän työnhakijan palvelut kokeilun aikana 1.3.2021-30.6.2023. Samaan aikaan TE-toimisto puolestaan vastaa noin 2000 työnhakijan palveluista Raahen alueen kuntien osalta.

Kokeilut edellyttävät tiivistä yhteistyötä kuntien ja TE-toimiston kesken. Tätä varten on perustettu kolmen kokeilun ja TE-toimiston yhteistyöryhmä palveluiden ja asiakaspalvelun yhteensovittamiseksi, toteaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Maire Mäki.

Työnhakija hyötyy laajasta kuntapalveluvalikoimasta

Kokeilukunnissa on mahdollista testata kunnan eri hallintokuntien tarjoamien palveluiden yhdistämistä osaksi työttömän työllistymispolkua. Palveluilla pyritään nopeuttamaan työllistymistä ja vaikuttamaan positiivisesti alueen elinvoimaan.

Työttömien työnhakijoiden katsotaan hyötyvän erityisesti siitä, että kunnissa voidaan jouhevasti yhdistää esimerkiksi yrityspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut tai koulutuspalvelut osaksi kunnan tarjoamaa työllisyyspalvelua, toteaa Leila Riihijärvi Raahen seutukunnan kokeilun tieto- ja neuvontapalvelusta.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella käynnistyy maaliskuun alussa kolme työllisyyden hoidon kuntakokeilua, joita toteuttavat 16 kuntaa yhteistyössä TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa.

Kokeilujen asiakasryhmäksi on kokeilulaissa määritelty työttömät työnhakijat, jotka eivät saa ansiosidonnaista päivärahaa sekä alle 30-vuotiaat ja vieraskieliset TE-toimiston työttömät työnhakijat (Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskeva laki 1269/2020). Kokeilujen aikana kunnat hoitavat merkittävässä määrin työttömien tai työvoimapalveluissa olevien kuntalaisten palveluita.

Lisätiedot:
johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, puh. 0295 056 800, maire.maki [at] te-toimisto.fi
työllisyydenhoidon päällikkö Antti Vainiokangas, Raahen kaupunki, puh. 044 439 3300, antti.vainiokangas [at] raahe.fi
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, puh. 0295 056 801, mari.tuomikoski [at] te-toimisto.fi

Ajankohtaista

19.05.2021
Tuntuuko sinusta, että olet tehnyt kaiken tavanomaisen työpaikan tai opiskelupaikan löytymiseksi? Ehkä on aika kokeilla jotain uutta? Osallistu 7.6.2021 alkavaan “Löydä oma potentiaalisi” -...
01.05.2021
Työnhakuvalmennuksista saat apua, tukea ja vinkkejä työnhakuusi. Tutustut työnhaun kanaviin ja opit tunnistamaan osaamisesi sekä vahvuutesi paremmin. Saat myös ohjausta työhakemusten laadintaan ja...
09.03.2021
Omaa suuntaa etsimässä? Kaipaatko sparrausta osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen? Tarvitsetko tukea henkilökohtaisen ja konkreettisen työllistymis- tai koulutuspolun suunnittelussa? Tule...
03.02.2021
Maaliskuussa käynnistyvässä työllisyyskokeiluissa yhdistyvät uudella tavalla valtion ja kuntien resurssit. Resurssien yhdistyminen tarkoittaa TE-toimiston osalta muun muassa henkilöstön siirtymistä...